Paasrit

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Voorwaarden Toertocht
Deze toertocht is geheel of gedeeltelijk gesitueerd op de openbare weg. De verkeerswetgeving zoals wegenverkeerswet 1994 en de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen alsmede gedragsregels zoals deze redelijkerwijs van de motorrijder geacht mogen worden zijn dan ook in hun volledige bereik van toepassing op deze toertocht. Daar waar de verkeersregels niet van toepassing zijn, verklaart de deelnemer de gedragsnormen in acht te nemen. De TCN is aanbieder van deze toertocht en treedt louter op als verstrekker van een route welke geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaats vindt. Deelname geschiedt op individuele en vrijwillige basis, het staat de deelnemer dan ook vrij af te wijken van de aangeboden route. Deelnemer verklaart hierbij, mede namens de evt. duopassagier en/of introducé dat het hem / haar bekend is dat deelname aan een TCN toertocht en/of evenement geheel voor eigen risico en rekening is en bekend te zijn met de bovenstaande verklaring. De TCN of de uit hoofde daarvan functionerende derden kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade als gevolg van deelname aan-, of het niet doorgaan van de TCN activiteit.
Invalid Input

Hallo Gast