ALV 2016

Van 16-01-2016 19:30 tot 16-01-2016 22:30
Geplaatst door Arjen
Categorieën: Evenementen
Hits: 1334

Het bestuur nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Transalp Club Nederland (TCN).


De ALV wordt gehouden op zaterdag 16 januari 2016.

Locatie:

Café Bar Buitenlust
Hessenweg 337
3791 PK Achterveld

Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Als je niet in de gelegenheid bent om naar de ALV te komen, kun je een ander clublid machtigen om (indien nodig) voor jou te stemmen. Een tijdens de ALV aanwezig lid kan voor maximaal twee andere leden, via een machtiging, stemmen. Als je een ander lid wilt machtigen, stuur dan een e-mailbericht naar dat lid én aan secretaris@transalpclub.nl. Het lid dat de machtiging op zich neemt, moet dat mailtje printen en overhandigen als hij/zij de presentielijst tekent. Hij/zij krijgt dan zijn/haar eigen stemkaart mee en die van de machtiging(en) die hij inlevert.

Het verslag van de ALV van 17 januari 2015 staat in de Transalper, editie maart/april 2015 en op het besloten deel op het forum (www.transalpclub.nl » forum » TCN (alleen voor leden) » Notulen ALV 17 januari 2015). Het financieel jaarverslag van de penningmeester is vanaf uiterlijk 2 januari 2016 op dit besloten ledendeel ter inzage.

Agenda

Aanvang: 19:30 uur (zaal open 19:00 uur)

1.   Opening
2.   Vaststellen definitieve agenda
3.   Mededelingen

Samenstellen Stemcommissie

4.   Vaststellen verslag ALV 2015 (17 januari 2015)
5.   Verslag penningmeester
      - jaaroverzicht 2014 (1 november 2014/31 oktober 2015)
      - verslag kascontrolecommissie
6.   Verslag secretariaat
7.   Verslag ledenadministratie
8.   Verslag toercommissie / Activiteitencommissie
      - terugblik 2015
      - bekendmaking winnaar Landmarkrally

Pauze

9.   voorstel begroting 2015/2016
10.   Activiteiten 2016
11.   Bestuursverkiezingen ivm het aftreden en niet herkiesbaar zijn van Fred Wansleeben en de vacature voor nog 1 algemeen bestuurslid
       - gelegenheid voor de kandiaten om zich voor te stellen
       - stemmen
12.   Door leden ingebrachte punten
13.   Rondvraag
14.   Sluiting (± 22:00 uur)

Na de vergadering kunnen we onder het genot van een drankje met elkaar napraten en vooruitblikken op het nieuwe jaar.

Activiteiten

Hallo Gast