ALV 2017

Van 14-01-2017 19:30 tot 14-01-2017 23:00
Geplaatst door Arjen
Categorie├źn: Evenementen

Namens het bestuur nodig ik alle leden van de Transalp Club Nederland uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden op zaterdag 14 januari 2017.

Locatie:

Hoeve Groot Zandbrink / Vallei Horstee
Postweg 2
3831 SE LEUSDEN
Aanvang:19.30 uur

Voorafgaande aan de vergadering is er tijd om elkaar bij te praten en te genieten van een buffet. De club neemt het grootste deel van die kosten voor haar rekening. Als je hieraan wilt deelnemen dan moet je, je via de site van de club even aanmelden. We vragen voor het eten € 7,50 eigen bijdrage per persoon. Neem wel wat kleingeld mee voor een drankje: alleen de eerste is voor rekening van de club. Je partner is natuurlijk ook van harte welkom.
Let op: de deadline voor het aanmelden voor het eten is zaterdag 7 januari 2017

Om vooraf al grotendeels de presentielijst te kunnen opmaken (hoef je ter plekke alleen nog maar te tekenen) verzoek ik je op de site te melden dat je komt (cq. denkt te komen).

Agenda
1.    Opening
2.    Vaststellen definitieve agenda
3.    Mededelingen en ingekomen stukken
4.    Samenstellen stemcommissie
5.    Vaststellen verslag ALV 2016 (zie daarvoor de Transalper maart/april 2016, blz 5 en uiteraard op de TCN website)
6.    Verslag van de penningmeester
7.    Verslag door de kascontrole-commissie
8.    Vaststellen begroting voor 2017
9.    Voorstellen kandidaat-bestuursleden
10.    Verkiezing bestuursleden
11.    Bekendmaking winnaar(s) van de TCN Landmarkrally
12.    Uitslag bestuursverkiezing
13.    Rondvraag
14.    Einde van de vergadering (ca 21.00 uur)

Ad 9: in de aanloop naar de ALV hebben zich inmiddels twee kandidaten aangemeld, te weten Martin Visser en Ton de Groot. Beiden zijn oudgedienden in onze club en kennen dus het klappen van de zweep. Bij het voorstellen zullen zij aandacht besteden aan hun bestuurlijke voorkeur: Ton voor de activiteiten en Martin in een algemene rol. Binnen het bestuur zal dat betekenen dat wij de rollen iets anders gaan verdelen zodat we in ieder geval alle dagelijks bestuur-functies weer hebben ingevuld.
We blijven hard op zoek naar nieuw bestuurlijk talent met de spreekwoordelijke motorolie door de aderen en twee rechterhanden. Denk jij wat voor de club te kunnen betekenen, meld je dan aan bij een van de bestuursleden. Wil je actief worden in het bestuur, meld je dan bij mij, voor 4 januari 2017, aan op voorzitter@transalpclub.nl of stuur een brief naar het bestuur, Transalpclub Nederland t.a.v. het Bestuur, p/a Rozengaarde 45, 3831 CC Leusden.

Ad 10: ben je onverhoopt verhinderd maar wil je, je stem niet verloren laten gaan, dan kun je een ander clublid machtigen om voor jou te stemmen. Een machtiging is zonder ‘last of ruggespraak’ en
dat betekent dat de gemachtigde vrij is om zijn/haar stemmen uit te brengen en (dus) niet hoeft te stemmen zoals jij denkt. Een gemachtigde mag maximaal voor twee andere leden een stem uitbrengen. Als je iemand hebt gemachtigd en wil je toch zelf stemmen, dan moet je je machtiging weer intrekken. Tot slot: de gemachtigde krijgt op vertoon van de machtiging een extra stembiljet: de schriftelijke machtiging wel even meebrengen dus.

Zoals je kunt zien is ons plan om de vergadering rond 21.00 uur af te sluiten. Daarna is er onder het genot van koffie, fris en een drankje alle ruimte om met elkaar de plannen voor 2017 te bespreken. Van de grote evenementen krijgen jullie een presentatie en er is dan vast ook alle ruimte om andere plannen en ideeën naar voren te brengen. Rond 23.00 uur ronden we het af.

Gaan

 • Gravatar Mariska
 • Gravatar Gert van Egmond
 • Gravatar Edit van Egmond
 • Gravatar Gerrit van Egmond
 • Gravatar Jan van den Berg
 • Gravatar Jessica van Agen
 • Gravatar W de Weert
 • Gravatar Mars
 • Gravatar dave gout
 • Gravatar William
 • Gravatar Pim Witkop
 • Gravatar Arjen
 • Gravatar robgoesdakar
 • Gravatar Richard
 • Gravatar Zeegie
 • Gravatar NiCoAT
 • Gravatar V-Twin
 • Gravatar Martin Visser
 • Gravatar Eric Koog a/d Zaan
 • Gravatar Oldtimer
 • Gravatar Zijspan
 • Gravatar Goobi
 • Gravatar varaderohuibje
 • Gravatar Loes Hozeman
 • Gravatar Bomba
 • Gravatar luwe
 • Gravatar Ton
 • Gravatar Knalerwt
 • Gravatar Moupie
 • Gravatar fridz

Activiteiten

Hallo Gast