ALV 2018

Van 13-01-2018 19:00 tot 13-01-2018 23:00
Geplaatst door TCN PR
Categorieën: Evenementen

Het bestuur nodigt alle leden van de Transalp Club Nederland uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Datum: zaterdag, 13 januari 2018.
Locatie: Café De Panda, Dam 41, 4241BM Arkel
Aanvang: 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur)

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen definitieve agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Samenstellen stemcommissie
5. Verslag ALV 2017 (het verslag staat ook in de Transalper van maart/april 2017).
6. Verslag van de penningmeester inclusief toelichting op de ledenadministratie
7. Verslag van de kascommissie
8. Voorstel contributie 2018 en begroting boekjaar 2017/2018
9. Voorstellen kandidaat bestuurslid cq bestuursleden
10. Verkiezing bestuurslid cq bestuursleden
11. TCN Landmarkralley
12. Uitslag verkiezing bestuurslid cq bestuursleden
13. Rondvraag
14. Sluiting

ad 8: voor nieuwe leden stellen wij voor om de contributie niet meer ‘per dag’ te bereken maar in tweeën te doen: wordt je lid vóór 1 juni dan betaal je het volle bedrag, wordt je lid na 1 juni dan betaal je de helft.
ad 9: Olaf Maurits heeft zich kandidaat gesteld voor een functie in het bestuur. Wij blijven op zoek naar kandidaten voor het bestuur: je kunt je tot en met 1 januari 2018 daarvoor aanmelden. Jouw aanmelding + introductie zullen wij dan via website/forum bekend maken. Je aanmelding mag naar het secretariaat van de club (Rozengaarde 45, 3831 CC Leusden) of per email naar secretariaat@transalpclub.nl.
ad 10: ben je onverhoopt verhinderd dan kun een ander lid van de TCN machtigen. De gemachtigde mag maximaal voor twee andere leden een stem uitbrengen. Zorg dat je gemachtigde jouw schriftelijke machtiging op de vergadering bij zich heeft. Vooraf aanmelden dat je iemand hebt gemachtigd hoeft (dus) niet.